หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรมจัดนิทรรศการวันที่30 พฤษภาคม 2562
วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดกิจกรรมตลาดนัดนักเรียน student market
นายสุวิทยา พรมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ได้จัดประชุมผู้ปกครองชี้แจงการใช้จ่ายนักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลกฯ
คณะศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมานิเทศติดตามนโยบายของสพฐ. ณโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา ) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
วันศุกร์ทุกสัปดาห์นักเรียนและคณะครูแต่งกายผ้าไทยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
นักศึกษาราชภัฎอุตรดิตถ์มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) จำนวน 2 สัปดาห์
นักเรียนรับทุนการศึกษาของชมรมข้าราชการบำนาญ
คณะครูแต่งชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์
คณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองเพื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น.
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาณ.วัดคุ้งวารี

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป