.โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 
 
นายสุวิทยา พรมอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ Code ที่ต้องการ

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์
 

  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)

           ปี  2558 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก ( คุ้งวารีวิทยา )  จัดการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างตามศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการดำเนินชีวิต  มุ่งพัฒนาครูเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและส่งเสริมด้านการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาได้รับความศรัทธาจากชุมชน

 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.229.76.193
คุณเข้าชมลำดับที่ 208,093
 
 
: anubansw
199 หมู่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
Tel : 055-911110  Fax : 055-910017
Email : wilaikaw2504@gmail.com