.โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 
 
นายสุวิทยา พรมอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ Code ที่ต้องการ

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก     
 

 ประวัติโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก ( คุ้งวารีวิทยา )

 
เดิมชื่อโรงเรียนวัดคุ้งวารี ( สามัคคีพุทธิคุณ ) ปลูกสร้างอยู่ในที่ดินของวัดคุ้งวารี  เริ่มเปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาตั้งแต่วันที่  9  มิถุนายน  2465  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัด  ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ พ.ศ.  2479  มีอาคารเรียนหลายหลัง  ปี  พ.ศ.  2535
 เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3             
-        เดือนสิงหาคม  2538  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  1,640,000  บาท 
     โรงเรียนได้นำไปปลูกสร้างในที่ดินสาธารณประโยชน์  จำนวน  50  ไร่  และ 
      สร้างอาคารกาญจนาภิเษกอีก  1  หลัง  9  ห้องเรียน  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ
-        ปี  2539   ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29  หลังที่  2  จำนวน       4  ห้องเรียน  งบประมาณ  1,640,000  บาท  และได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนที่สร้างปี  พ.ศ.  2538  จำนวน  4  ห้องเรียน
-        ปี  2541   ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29  หลังที่  3  จำนวน       4  ห้องเรียน  งบประมาณ  1,840,000  บาท  และได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนที่สร้างปี  พ.ศ.  2539  จำนวน  4  ห้องเรียน
-        วันที่  23  กุมภาพันธ์  2542  ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น
      “โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก ( คุ้งวารีวิทยา )”
-        วันที่  14  ธันวาคม  2555  ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน
      “โรงเรียนดีใกล้บ้าน
-    วันที่  23 มีนาคม 2556  ได้รับการประเมินรับรองเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปี 2556 ของ สพฐ.
-    วันที่ 13  กันยายน 2556  ได้รับการประเมินรับรอง มาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ  2553
1.       จ้างทำลานกีฬา สนามวอลเล่ห์บอล  ราคา 140,000  บาท
2.       จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาการ  ปูกระเบื้องอาคารไม้ชั้นล่าง  งบประมาณ 
115,000  บาท
ปีงบประมาณ  2554
1.       จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาการ  ปูกระเบื้องอาคารไม้ชั้นล่าง  งบประมาณ 80,000 บาท
ปีงบประมาณ  2555
1.       จ้างปรับปรุงอาคารไม้ชั้นล่าง(กั้นห้อง )  งบประมาณ 100,000 บาท
2.       จ้างปรับปรุงห้องภาษาไทย,ห้องโสตทัศนศึกษา  ห้องคณิตศาสตร์ และห้องสังคม งบประมาณ 158,900 บาท
3.       ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนทำถนน,ท่อระบายน้ำและทาสีอาคารงบประมาณ 2,964,900 บาท
ปีงบประมาณ  2556
1.       จ้างปรับปรุงห้องสังคมติดกระจกรอบอาคาร  งบประมาณ 210,000 บาท
ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก ( คุ้งวารีวิทยา )  ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับปฐมวัย  จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  และปัจจุบัน มีครู  20 คน  ช่วยราชการ  1  คน    ครูอัตราจ้าง  2  คน จำนวนนักเรียน  187  คน

  

 
 
 
 
 
มิถุนายน 2562
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.144.75.212
คุณเข้าชมลำดับที่ 219,549
 
 
: anubansw
199 หมู่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
Tel : 055-911110  Fax : 055-910017
Email : wilaikaw2504@gmail.com