หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562 
      โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กำหนดเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา8.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
งานแสดงทักษะอาชีพ ตลาดนัดนักเรียน 
      วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดกิจกรรมตลาดนัดนักเรียน student market
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดกิจกรรมตลาดนัดนักเรียน student market
นายสุวิทยา พรมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ได้จัดประชุมผู้ปกครองชี้แจงการใช้จ่ายนักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลกฯ
คณะศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมานิเทศติดตามนโยบายของสพฐ. ณโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา ) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
วันศุกร์ทุกสัปดาห์นักเรียนและคณะครูแต่งกายผ้าไทยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา
 

ค้นข่าวเล่าเรื่อง